ReadyPlanet.com
dot
dot
พุทธศิลป์ โดย อาคม ทรงสถาพรเจริญ
dot
bulletพุทธศิลป์ พระไทย
bulletพุทธศิลป์ พระจีน
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletGooGle
bulletpantip.com
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot


เจ้าแม่กวนอิม article

                                                                                                                                 

                                   
                                              
                            พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
                            กระเบื้องเคลือบสามสี สมัยราชวงศ์หมิง A.D. 1368-1644
    

 

            ยุคราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนโบราณ ตั้งแต่ ราชวงศ์เซี่ย ราชวงศ์ซาง ราชวงศ์โจว ยุคชุนชิว ยุคจั้นกั่ว ยุคราชวงศ์ฉินของจักรพรรดิจิ๋นซี ราชวงศ์ฮั่น (ซีฮั่น ตงฮั่น) ยุคซานกั๋ว (สามก๊ก) ราชวงศ์จิ้น ยุคหนานเป่ยฉาว (เป่ยซ่ง หนานซ่ง) ราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นราชวงศ์ที่รุ่งเรืองทั้งการเมือง การปกครอง ความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
                                       
                                                
 
                                                                                    
                เจ้าสำนัก อู่ตังซาน
               เจิงอู่ สมัยราชวงศ์หมิง
     
   
 
 
               สามารถกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของความเชื่อถือศิลปะ เครื่องเคลือบ เครื่องสำริด ทั้งที่สวยงาม ล้ำเลิศด้วยกระบวนการผลิตที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะงานเครื่องเคลือบและงานสำริด จัดเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าระดับโลก ทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่ประเมินค่าเป็นตัวเลขไม่ได้
                                                                                    
 

                                                                                

                             
    เจ้าสำนัก อู่ตังซาน เจิงอู๋
    สมัยราชวงศ์ (ยุคต้น)

 

              ในช่วงยุคสมัยชุนชิว-จั้นกั๋ว อันเป็นช่วงก่อนคริสตกาลเกือบ 1,000 ปี จักรพรรดิจิ๋นซีหวาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ได้สร้างผลงานรวบรวมทุกแว่นแคว้น เมืองใหญ่-น้อย ชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ รวบรวมเป็นหนึ่งเดียว ประกาศเป็นมหาอาณาจักรและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิในช่วงแผ่นดินวุ่นวาย ประชาชนเดือดร้อน อดอยาก ต้องหลบภัยศึกสงครามมหาที่หลบซ่อนพักพิง
 
 
 
                                                                               
                                                           

     พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื้ออิม)
      ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์เป่ยเว่ย A.D. 386-534
   (เนื้อสำริดเปียกทอง “ถงหลิวจิง”)
                                                             
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
              ในยุคนั้นได้มีผู้นำหลักคำสอนของ “ปรมาจารย์ ขงจื๊อ” นำโดยสานุศิษย์รุ่นต่างๆ ทั้ง “เล่าจือ” และ “เม่งจื้อ” ออกช่วยเหลือประชาชนทำให้ประชาชนเลื่อมใสเข้าร่วมเป็นนักพรตใน “ลัทธิเต๋า”อย่างมากมาย แล่แผ่ขยายออกทั่วทุกทิศทาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เขา “อู่ตังซาน” มณฑลหูเป่ย อันเป็นที่สถิต ประดิษฐานรูปเคารพของ “เจิงอู่” จักรพรรดิยอดนักรบแห่งราชวงศ์ซาง ที่มาบำเพ็ญพรตเพื่อแสวงหาอายุวัฒนะเพื่อให้อายุยืนนาน
 
 
 
                                                                                              
 
 
                                                            
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สลักด้วยหิน สมัยราชวงศ์สุย A.D. 581-618
 
 
 
 
 
              กล่าวกันว่า ด้วยการบำเพ็ญพรตแบบ “เต๋า” ทำให้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความสงบนิ่ง เข้าถึงปฏิสัมพันธ์แห่งธรรมชาติและมนุษย์หลอมรวมเป็นหนึ่ง ทุกสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่า มีเพียง “เต๋า” เป็นสะพานเชื่อม กล่าวกันว่า จักรพรรดิ เจิงอู่ มีอายุยืนยาวถึง 300 ปี และท่านไม่เคยกลับไปที่อาณาจักรของราชวงศ์ซางอีกเลย (ปัจจุบันยังมีรูปเคารพของจักรพรรดิ “เจิงอู่” ที่หล่อใหม่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารทองคำที่เขา “อู่ตังซาน” มณฑลหูเป่ย
 
 
 
                                                                        
 
                                                                               
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
แกะสลักด้วยหินจากถ้ำเทียนหลงซาน
 
 
 
 
 
 
 
 
***ข้อมูลเพิ่มเติม
 
          ความเป็นมาของแม่ย้ำ “แยงซีเกียง” อันเป็นแม่น้ำ 1 ใน 2 สาย หลักที่หล่อเลี้ยงประเทศจีนแต่โบราณมาจวบจนถึงปัจจุบัน ในประเทศจีนล้วนเรียกกันว่าแม่น้ำ “ฉางเจียง” ส่วนที่ไทยเราเรียกแม่น้ำสายนี้ว่า “แยงซีเกียวง” เป็นการเรียกทัพศัพท์จากภาษาอังกฤษจากคำว่า “Yangzejiang” ตามชาวตะวันตก เพราะมีชาวตะวันตกได้ยินชาวหนานจิงถึงเซี่ยงไฮเรียกแม่น้ำช่วงนี้ว่า “แยงซีเกียง” เมื่อได้มีการแปลเรื่องราวของประเทศจีนเป็นภาษาอังกฤษออกไปทั่วโลก ชื่อของแม่น้ำสายนี้ได้ถูกเรียกเป็นแม่น้ำ “แยงซีเกียง” สำหรับชาวต่างประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้
 
____________________________________________________________________
 
 
 
                                                                                
 
                                                          
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะ สมัยราชวงศ์หนานซ่ง A.D. 1127-1279
                                    
 
                                                                                                
 
 
 
               พุทธศาสนาได้เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศจีนครั้งแรกในสมัยของราชวงศ์ “ตงจิ้น”  (ซึ่งเป็นราชวงศ์ของลูกหลาน สุมาอี้ ในยุค ซานกั๋ว หรือ สามก๊ก) ในช่วงที่ยุคสมัยที่พุทธศาสนาเริ่มฝังรากในอาณาจักรจีนในแบบ “มหายาน”
 
 
 
                                                                         
 
                                                              
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง A.D. 618-907
เป็นรูปวาดสีโบราณที่ถ้ำมอเกาเสอะคู ตุนหวง
 
 
   
 
  
 
 
 
 
            ก่อนหน้านั้นก็ได้มีลัทธิเต๋าได้หยั่งรากฝังลึกในจิตใจประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งยังได้มีการก่อสร้าง “อารามเต๋า” ไปแทบทั่วประเทศจีน แต่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีกระบวนการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธองค์ ที่มีบางส่วนมีความคล้ายคลึงกันกับ “ลัทธิเต๋า” แม้นคำสอนและวิธีการอาจแตกต่างกัน เป้าหมายทางความคิดอาจแตกต่างกัน แต่ถึงที่สุดแล้วล้วนไปยังจุดหมายเดียวกัน คือความหลุดพ้น ไม่พัวพัน จึงทำให้ทั้ง
 
 
 
                                                                              
 
 
                                                          
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน วมัยราชวงศืหนานซ่ง A.D. 1127-1279
(แกะสลักจากอำพันโบราณทั้งองค์)
 
 
 
 
 
 
 
           “มหายาน” และ “เต๋า” อยู่ร่วมกันได้ อาจมีการกระทบกระเทียบกันบ้างในระดับทั่วไป แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันในระดับนักบวชนักพรตชั้นสูง ในราชวงศ์ “ตงจิ้น” กษัตริย์หลายพระองค์ในการสนับสนุนทั้งพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า เพื่อผลทางการปกครอง และเพื่อความมั่นคงแทนศาสดาทั้งสองศาสนาปัดเป่าคามทุกข์ของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยรูปแบบต่าง ๆ
 
 
                                                                           
 
 
                                                      
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะ สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
(เนื้อสำริด หงถง)
 
 
 
 
 
 
            อันเป็นการแบ่งเบาภาระของสำนัก “ตงจิ้น” และในช่วงนี้จึงเกิดสนสถานมากมาย ทั้งพระพุธศาสนาและอารามแห่งเต๋า ในส่วนพุทธสถาน นักบวช และประชาชนที่เลื่อมใสและศรัทธาจำนวนมากมาย ได้อุทิศแรงกาย กำลังทรัพย์ ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างพุทธสถานตามที่สำคัญต่าง ๆ
 
 
 
                                                                                  
 
                           
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื้ออิม)
ศิลปะ สมัยราชวงศ์เหลียว A.D. 916-1125
(เนื้อสำริด หงถง)
 
 
 
 
 
 
            ทั้งยังได้ฝากผลงานการก่อสร้างวัดที่ลือลั่นไปทั่วโลก ด้วยผลงานทางวิศวกรรมโครงสร้างที่แม้ชาวยุโรปในสมัยปัจจุบันที่มีโอกาสพบเห็นต้องถึงกับ “อึ้งทึ่ง เสียว” โดยเฉพาะ “วัดเสวียน คง ซื่อ” หรือวัดกลางนภากาศ ที่ได้สร้างไว้บนผนังหน้าผาที่สูงเสียดฟ้า เป็นวัดที่ต้องปีนป่ายบันไม้แล้วไต่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมสร้างขึ้นเพื่อใช้งานจริง อาจเพื่อให้เกิดความรู้สึกเข้าใกล้พระพุทธองค์เป็นพุทธสถานที่มีอายุการสร้างยาวนานเกือบ 1,600 ปี
 
 
 
                                                                                   
 
 
                                                        
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
เนื้อทองเหลือง สมัยราชวงศ์จิน A.D. 1115-1234
 
 
 
 
 
 
 
                  ปัจจุบันยังมีพระภิกษุจีนปฏิบัติธรรมอยู่ อีกทั้งยังได้สร้างถ้ำพระโดยการแกะสลักหินและปั้นด้วยวัสดุท้องถิ่นตามถ้ำบนภูเขาหลายแห่ง แต่ที่สำคัญสุดๆ และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมี 4 ถ้ำใหญ่ ๆ คือ 1. ถ้ำทอเกาเสอะคู (ตุนหวง) 2. ถ้ำหยุนกั่งเสอะคู (ต้าถง) 3. ถ้ำหลงเหมินเสอะคู (ลั่วหยาง) 4. หม่ายจี๋เสอะคู (เทียนสุ่ย)
 
 
 
 
                                                                                           
 
                                                            
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สมัยราชวงศ์หนานซ่ง A.D. 1127-1279
 
 
 
 
 
 
 
            พระโพธิ์สัตว์องค์แรกของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน คือ “กวนอิมโพธิสัตว์” หรือที่นิยมเรียกว่า “กวนจื้อใจ่” หรือ “กวนซื่ออิม” องค์เจ้าแม่กวนอิมได้มีการเรียนขานใน “ชมพูทวีป” ว่า “อวโลกิเตศวร” ซึ่งแรกเดิมมีประวัติความเป็นมาจากการบันทึก “พระเวทย์ทั้งสี่” ของอินเดียโบราณในศาสนาพราหมณ์ว่าเป็นหนึ่งในสี่พระเวทย์ อันมี 1. พระอินทร์ 2. พระอคีนีย์ 3. พระอศูรย์ 4. พระเทพอัศวินม้าคู่
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                      
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
แกะด้วยนอแรด สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
 
 
 
 
 
 
 
             ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนการเรียกขานเป็น “พระอวโลกิเตศวร” โดยเฉพาะ “เทพอัศวินม้าคู่” ซึ่งเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิพราหมณ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เทพบุตรคู่แฝด” ที่ชาญฉลาด กลักแหลม ปราดเปรียว แข็งแรง ชอบเสพน้ำผึ้ง ชอบประทับบนรถม้า เทพบุตรคู่แฝดนี้มีอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาล
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                      
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีนโบราณ (สร้างด้วยดินละเอียด แล้วเผาจนแกร่ง)
 
 
 
 
 
 
 
            ทำให้คนตาบอดมองเห็นได้คนเป็นหมันก็มีบุตรได้ คนร่างกายพิการก็สามารถเดินเหินได้ เรือกำลังจมในทะเลก็ช่วยให้เข้าฝั่งได้ ทั้งยังรักษาโรคภัยสารพัด ทั้งยังมีเรื่องเล่าขานจากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตซึ่งเป็นพ่อค้าเรือสำเภาเล่าให้ฟังว่า
 
 
 
 
                                                                         
 
                              
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์สุย A.D. 581-618
( เนื้อสำริด หงถง)
 
 
 
 
 
 
           เรือสำเภาที่กลับจากการค้าขายต่างแดนเจอมรสุม พัดเรือแตก ตัวเขาเกาะท่อนไม้ไว้ และได้นะลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวอยู่ ได้อธิษฐานด้วยความศรัทธาขอความช่วยเหลือจาก “เทพอัศวินม้าคู่” อันสัญลักษณ์ เครื่องสำริด ขอให้รอดกลับบ้าน และเขาก็รอดกลับบ้านโดยปลอดภัย
 
 
 
                                                                                 
 
                                                  
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์เป่ยฉี A.D. 550-557
 
 
 
 
 
                      เมื่อเรื่องราวถูกเล่าขานแผ่ขยายออกดุจไฟไหม้ป่า ทำให้มีผู้เลื่อมใสและศรัทธาเชิดชูความศักดิ์สิทธิ์ของ “เทพอัศวินม้าคู่” อย่างกว้างขวาง ในมณฑลซินเจียงของจีน ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุเป็นโลหะสำริดเป็นรูป “ม้าคู่” และรูป “อัศวินม้าคู่” อีกทั้งตามผนังถ้ำที่เขาเทียนซาน (ซินเจียง) และเขาอินซาน (มงโกเลีย) ก็มีรูปวาดสีโบราณของเทพ “อัศวินม้าคู่”
 
 
 
 
                                                                             
 
                                                     
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สลักด้วยหิน สมัยราชวงศ์เป่ยฉี A.D. 550-557
 
 
 
 
 
             และที่แหล่งโบราณคดีที่มณฑลฟู่เจี้ยน ก็ได้พบรูปสัญลักษณ์ “เทพอัศวินคู่แฝด” ที่แกะสลักลงในเนื้อไม้ขนาดใหญ่ และเทหล่อด้วยทองสำริดขนาดใหญ่รวมอยู่เรื่องสถาปนาสำหรับกษัตริย์ ที่เรียกกันว่า “ติ้ง” และ “กั้ว” อันเป็นสัญลักษณ์ของกระถางและเครื่องบูชาเทพประกอบพิธีสถาปนากษัตริย์
 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                    
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สมัยราชวงศ์หนานซ่ง A.D. 1127-1279
 
 
 
 
 
            ซึ่งเป็นศิลปะงานหล่อของกลุ่มอารยะธรรม “จินซา” ซึ่งเป็นศิลปะและรูปแบบที่พบเห็นเป็นรูปเคารพในสมัยราชวงศ์ “โจว"”โดยสัญลักษณ์ “เทพอัศวินคู่แฝด” เป็นรูปมนุษย์ผู้ชายนี้ ในบันทึกโบราณวัตถุของประเทศอินเดีย เรียกว่า “อวโลกิเตศวร”ส่วนทางประเทศจีนเรียกว่า “กวนจื้อใจ่” หรือ “กวนอิม” นั่นเอง
 
 
                                                                     
                                                   
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง A.D. 960-1127
เป็นรูปวาดสีโบราณที่ถ้ำมอเกาเสอะคู ตุนหวง
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
แกะด้วยต้นลำใย สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
 
 
 
 
 
            พระโพธิสัตว์ผู้ปกป้องพุทธศาสนาที่สถิตในประเทศจีน และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมี 4 ขุนเขา คือ 1. ผู่เถาซาน (เจ๋อะเจียง) สถานที่สถิตเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ 2. อู่ไถซาน (ซานซี) สถานที่สถิตองค์มัญชุศรีโพธิสัตว์ 3. เอ๋อเหมยซาน (ซื่อชวน) สถานที่สถิตองค์สมันตภัทรโพธิสัตว์ 4. จิ่วหัวซาน (อันฮุย) สถานที่สถิตองค์กษิติครรภ์โพธิสัตว์
 
 
 
                            
             
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
แกะจากหินที่ต้าจู๋ สมัยราชวงศ์หนานซ่ง A.D. 1127-1279
 
 
 
 
 
 
           เรื่องราวอันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องด้วย องค์เจ้าแม่กวนอิม โพธิสัตว์มีมากมายหลากหลาย ล้วนมีประวัติจากการบอกเล่าสืบต่อ เล่าเป็นนิทานพื้นบ้านก็มี ทั้งบันทึกเป็นจดหมายเหตุลงในม้วนไม้ไผ่ ทั้งสลักเรื่องราวด้วยอักษรและภาพวาดและสลักนูนต่ำลงในถ้ำผาสูง ความเป็นไปล้วนพิสดารบางแห่งแกะสลักบอกเรื่องราวนับหมื่นตัวอักษรจีน และนับจากอดีตจวบถึงปัจจุบัน “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ถึงกับเป็นหมุดหมายศูนย์รวมแห่งศรัทธา และความเชื่อมั่นที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของชาวจีนทั่วทุกมุมโลก ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดกาล
 
 
 
                                              
 
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์เหลียว A.D. 916-1125
 
 
 
 
 
 
            เรียบเรียงโดย อาคม ทรงสถาพรเจริญ (แว่นส่องโลก) www.thaiartculture.com
 
        ข้อมูลจาก     1. การบริหารการปกครองและยุทธวิธีของราชวงศ์จีนโบราณ
                                    2.     อารยะธรรมต้นแบบของราชวงศ์เซี่ย, ราชวงศ์ซาง,      ราชวงศ์โจว
3.     บันทึกโบราณวัตถุของจีน ในราชวงศ์จีนยุคก่อนและหลังคริสตกาล
4.     บันทึกสัญลักษณ์ “เทพบุตรอัศวินคู่แฝด”
 
จากการค้นคว้าจากฉบับภาษาจีน โดย วีนะ ชินะบุญนิจ
 
                                                                                      
 
 
 
        
 
             
 
  
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
แกะจากหินที่ต้าจู๋ สมัยราชวงศ์หนานซ่ง A.D. 1127-1279
 
                   
  
                                 
 
  
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์เหลียว A.D. 916-1125
(เนื้อสำริด “หงถง”)
  
 
 
 
                                            
 
   
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์ถัง A.D. 618-907
(เนื้อสำริด “หงถง”)
 
  
 
 
                         
 
    
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์ถัง A.D. 618-907
 
                                                                                                                         พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
                                                                                                                          เนื้อทองคำ สมัยราชวงศ์ถัง A.D. 618-907
                                                        
 
 
                                         
 
                                                                       
  
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง A.D. 960-1127
                                                                                                                      พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
                                                                                                                     ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
                                                                                                             (เนื้อหยกหินเหอเถียน)
 
 
 
      
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
(เนื้อสำริด “หงถง”)
 
 
 
 
 
       
 
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์หมิง A.D. 1368-1644
 
 
 
 
 
    
 
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์หมิง A.D. 1368-1644
 
 
 
      
                                                                                       
  
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หมิง A.D. 1368-1644
(เนื้อสำริดกะหลั่ยทอง “ถงตู้จิน”)
                                                                                                                                                พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
                                                                                                                                                ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หมิง A.D. 1368-1644
                                                                                                                                                  (เนื้อยางไม้โบราณซึ่งแข็งเป็นหิน)
 
 
                     
                                                                                                     
      
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ (กวนซื่ออิม)
ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หมิง A.D. 1368-1644
(เนื้อสำริด “หงถง”)
                                                                                                                                                        พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
                                                                                                                                                  เนื้อสำริด สมัยราชวงศ์หงวน A.D. 1271-1368
 
                                                                                                    
 
 
                                   
                                                                      
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์ซ่ง
 
   
                                                                                               พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
                                                                                                     กระเบื้องเคลือบ สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
 
                          
   
                                                                                                  
 
                                     
 
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
 

 

                                             

                                                                                                                     พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
                                                                                                                        แกะสลัดด้วยหินซิ๋วซาน สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
    
  
 
                             
 
           
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
 
 
 
 
 
                                
 
                     
พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์
สำริดเปียกทอง สมัยราชวงศ์ชิง A.D. 1616-1911
 
  
 
 
      

 
พุทธศิลป์พระจีน
Copyright © 2010 All Rights Reserved.